На першу сторінку
ВІРТУАЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
VIRTUAL RESOURCE CENTER
незалежний інтернет-проект * independent internet project
GoogleЛіга Ресурсних Центрів
КАТАЛОГ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ
Молодіжні організації
 • Ukrainian young organization "Youth is Hope of Ukraine" is one of the most active nonparty civil organizations of Ukraine. We work in many directions, but end will take aim our work is wired democratic glances in the Ukraine. Ukraine has get up on the way of market relations and integration in the European society. But on this way appears much problems. Regrettably in the change from other countries of East Europe (Poland’s, Hungers, Chechens) in our country did not occur much change soviet authorities. Ukraine continue leading many people which earlier were leaders Communist spoil; damage, but today name yourself "democracy". Real they only show its democracy, but in practice continue think on old, as follows close opposition mass media ("Kievskie Vedomosty", "Politika", "Vseukrainskie vedomosty" and many other newspapers); pursued political decedents (public deputy Brodsky, editor of newspaper "Pravda Ukraine" Gorobets); thieve state property, prospers thief. Our organization "Youth is hope of Ukraine" is torture to react all possible ways to preserve a Constitution meetings, prewith-conferences ,statements in newspapers; the whole more 40 greater share within a last year. But our share not always reach its purposes. This is explain by much onslaught on the part of the authorities . But hope is die last. We believe that our Ukraine will be a really democratic country. Guidelines of activity "Youth is hope of Ukraine": 1.Defence rights, liberties and interests of youth. 2.Unite youth regardless of political and religious glances for the construction economic and political stable Ukraine. With respect, the head of "Youth is Hope of Ukraine" Vadim Gladchuk Полiтичнi партiї занадто зайнятi собою i часто використовують молодь, як аргумент у полiтичній боротьбi. Сьогоднi своєю метою Об'єднання ставить iнтегрування думки молодi по тим або iншим соцiальним, економiчним, полiтичним, культурним, освiтнім i iн. питанням, а також iнформування громадськостi про позицiю молодi. -------------------------------------------------------------------------------- Основнi напрямки дiяльностi ВМО “Молодь - надiя України” 1. Захист прав, свобод та iнтересiв молодої людини 2. Об’єднання молодi, незалежно вiд її полiтичних та релiгiйних вподобань, за для побудови економiчно та полiтично стабiльної України, держави в який iнтереси громадян та їх соцiальна захищенiсть понад усе. 3. Найактивнише сприяння економiчного розвитку України через залучення молодi до пiдприємницької дiяльностi шляхом створення оптимальних умов для функцiювання малого бiзнесу. -------------------------------------------------------------------------------- Всеукраїнське молодіжне об’єднання “Молодь - надія України” є однією з найактивніших непартійних громадських організацій України. Ми працюємо в багатьох напрямках, проте кінцевою метою нашої діяльності є сприяння та захист демократичних перетворень в Україні. Україна стала на шлях ринкових перетворень та інтеграції у Європейську спільноту. Але на цьому шляху виникає безліч перешкод. Нажаль, на відміну від інших країн Східної Європи (Польщі, Угорщини, Чехії та інш.) в нашій країни не відбулося докорінної зміни радянської влади. Україною продовжує керувати багато людей, які раніше були лідерами КПРС, а сьогодні називають себе “демократами”. Насправді вони лише декларують свою демократичність, а на практиці продовжують мислити та діяти за інерцією тоталітарних часів: закриваються опозиційні ЗМІ (“Киевские ведомости”, “Політика”, “Всеукраїнські відомості” і багато інших); переслідуються політичні десиденти (народний депутат М.Бродський, головний редактор газети “Правда України” В.Горобець, активістка ВМО “Молодь-надія України” С.Гребець); розкрадається державне майно, процвітає корупція. ВМО ”Молодь-надія України” намагається реагувати усіма можливими засобами, відповідно до діючого законодавства, на будь-які спроби порушення принципів демократії: пікетування, мітинги, прес-конференції, звернення та заяви до органів державної влади та засобів масової інформації, всього на рахунку більше 40 масових акцій за останній рік. Однак наші акції не завжди досягають своєї мети. Це пояснюється шаленим тиском з боку влади та слабкою матеріально-технічною базою, оскільки ми є некомерційною громадською організацією. Такі самі проблеми характерні для інших борців за демократію. Крім того вони є роз’єднаними, бо знаходяться під впливом різних політичних партій і не як не можуть домовитися між собою. (Переходів: 24020. ВІДВІДАТИ) • Рівненський обласний молодіжний центр праці - молодіжна організація. Місія Центру: Сприяння забезпеченню права молоді на працю та розвиток молодіжного підприємництва, з метою економічного становлення України, шляхом забезпечення Членів та клієнтів Центру, не залежно від їхнього соціального статусу, інформаційно-консультативною, технічною та матеріальною підтримкою, використовуючи власні, цільові та благодійні кошти, людські та технічні ресурси. mcp@vrc.rv.ua (0362) 290-777? 290-641 (Переходів: 24032. ВІДВІДАТИ) • Кіровогардська обласна бібліотека для юнацтва імені О.М.Бойченка. (Переходів: 24009. ВІДВІДАТИ) • Школа лідерів для молодіжних та дитячих організацій Донецької області. На сайті є опис навчальних програм з лідерства, що використовувались в Школі, Анкета для вступу до Школи, фотогалерея. ДГОО «Альянс» пр.Миру,8 офис 406, 83015, Донецьк, Україна Тел/факс: 062-338-40-83 E-mail: alliance@euromb.com (Переходів: 24009. ВІДВІДАТИ) • Молодий Народний РУХ є громадською організацією. Наша діяльність полягає в пропаганді цінностей демократичного суспільства, подоланні негативних стереотипів постколоніального мислення серед української молоді, вихованні активних громадян, що усвідомлюють і реалізовують свої права та обов'язки у суспільстві. Особливе значення ми надаємо поширенню ідеї європейської інтеграції України. Члени Молодого Народного РУХу є переважно особи віком 18-28 років, яким притаманна юність. Майбутнє України в наших руках! Творімо його разом!!! Коли Ми діждемося Вашінгтона З новим і праведним законом? А діждемось таки колись. Т.Шевченко. (Переходів: 24014. ВІДВІДАТИ) • Донецька міська молодіжна організація "Молодіжний центр зайнятості" (Переходів: 24024. ВІДВІДАТИ) • НГО "Клуб компьютерной элиты" создана для объеденения творческой молодежи с целью содействия формированию информационного общества (Переходів: 24027. ВІДВІДАТИ) • Николаевское молодежное информационное агентство было создана в феврале 2001 года при содействии Николаевского молодежного муниципалитета, МОО Народно-Демократическая лига молодежи, МОО Комитета избирателей Украины. МИА – это система распространения информации. Система, которая с одной стороны, дает возможность молодежным организациям, учебным заведениям и органам самоуправления возможность информировать общественность о своей деятельности, а с другой – расширить доступ молодых людей к информации. Создание такой системы позволило активизировать социальную и общественно-политическую роль молодежи, таким образом, содействуя развитию гражданского общества. Начато формирование информационного пространства: -агентство регулярно публикует материалы во всех популярных газетах города и области, среди которых: «Родной причал”,“Южная Правда”,“Родное Прибужжя”, “Николаевские новости”, “Вестник Прибужжя”, «Наше Время»; -Агентство имеет свою постоянную рубрику в городской газете “Вечерний Николаев”; -Еженедельный выпуск “Молодежных новостей” можно услышать в эфире радиоканала “Николаев” каждый четверг в 15.40. За время существования проекта опубликовано более 70 статей, вышло более 40 передач на радио. Прошло 2 семинара для молодых журналистов «Использование интенет-ресурсов в работе журналиста» . Самыми активными участниками проекта (журналистами) являлись вначале М.Гардус и В.Бурда. Кроме того, участие принимали: Ю.Татенко, С.Подьячев, Т.Михайловский, В.Алтухов, П.Викнянский, Е.Алексеенко Наиболее активная фаза проекта пришлась на период февраль 2001 – февраль 2002 года. После этого проект был фактически приостановлен вследствие чрезвычайной занятости участников выборами. Хотя и после этого вплоть до сегодняшнего дня продолжают выходить статьи в интернете, газете «Наше время» за подписью МИА. На данный момент это делают только М.Гардус и Т.Михайловский. В феврале 2003 М.Гардус и Т.Михайловский основали организацию под названием Миколаївська обласна громадська організація молодих журналістів “Молодіжна інформаційна агенція” E-mail: mia_mk@ukr.net (Переходів: 24009. ВІДВІДАТИ) • < 1 2  ЛОГІН

  логін:
  пароль:

  згадати логін чи пароль

  реєстрація
  ГОЛОСУВАННЯ
  Яке Ваше ставлення до епідемії ВІЛ/СНІД в Україні?
  Україна має посилити відповідь на епідемію
  Україна робить достатньо з цього приводу
  Це не стосується мене особисто, але я стурбований
  Це не стосується мене особисто і мені байдуже

  Незалежний Інтернет Проект "Віртуальний Ресурсний Центр" © 2001 Independent Internet Project "Virtual Resource Center"