На першу сторінку
ВІРТУАЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
VIRTUAL RESOURCE CENTER
незалежний інтернет-проект * independent internet project
GoogleЛіга Ресурсних Центрів
НА ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ СПЕЦІАЛІСТ
Людмила Станкевич (Центр підтримки творчих ініціатив) запитує:

Згiдно п. 7.11.9 неприбутковi органiзацiї мають сплачувати податок з нерозподiленої суми прибутку, якщо на кiнець першого кварталу наступного за звiтним роком доходи перевищують 25 вiдсоткiв вiд загальних валових доходiв органiзацiї. Якщо ж усi кошти органiзацiї неприбутковою органiзацiєю одержанi виключно з джерел, якi вказанi у пп. 7.11.2- 7.11.7, то звiдки береться прибуток? Чому благодiйнi кошти в цьому випадку мають обкладатися податком на прибуток.На це питання відповідає Олександр Вінніков (САР):

Оподатковують у такому випадку не благодiйнi кошти, а тiльки надлишок цих коштiв, що не використанi органiзацiєю протягом зазначеного в законi термiну. Положення це доволi проблематичне, бо бiльше заважає акумуляцї коштiв у неприбуткових фондах, нiж запобiгає ухиленню вiд податкiв, але подiбну норму мiстить i проект Податкового кодексу. Очевидно, доцiльнiше скоротити частку обов’язкового витрачання цих коштiв або продовжити максимальний час їх витрачання: в Нiмеччинi вiн становить, наприклад, два роки, а в багатьох країнах - до десяти рокiв.
повернутись
ЛОГІН

логін:
пароль:

згадати логін чи пароль

реєстрація
ГОЛОСУВАННЯ
Яке Ваше ставлення до епідемії ВІЛ/СНІД в Україні?
Україна має посилити відповідь на епідемію
Україна робить достатньо з цього приводу
Це не стосується мене особисто, але я стурбований
Це не стосується мене особисто і мені байдуже

Незалежний Інтернет Проект "Віртуальний Ресурсний Центр" © 2001 Independent Internet Project "Virtual Resource Center"