На першу сторінку
ВІРТУАЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
VIRTUAL RESOURCE CENTER
незалежний інтернет-проект * independent internet project
GoogleЛіга Ресурсних Центрів
НА ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ СПЕЦІАЛІСТ
Людмила Станкевич (Центр підтримки творчих ініціатив) запитує:

Якщо прибуткова органiзацiя передає безкоштовно неприбутковiй органiзацiї офiсну технiку чи iншi засоби, яким чином така передача вiдбувається? Чи сплачується при цьому ПДВ i чи можна таку допомогу вiднести на валовi витрати органiзацiї?На це питання відповідає Олександр Вінніков (САР):

Головне: не передавати майно у власнiсть або на вiдповiдальне зберiгання, бо це прирiвнюється до "безоплатно наданих товарiв" i регулюється нормами про 4% прибутку iнвестора. Простiше оформити цю операцiю договором безоплатного користування майна (роздiл 27 дiючого Цивiльного кодексу). ПДВ при цьому не сплачукться: оскiльки статтi 3.1.1 i 3.1.2 Закону України «Про податок на додану вартiсть» вiдносять до об’єкту ПДВ продаж товарiв на митнiй територiї України або ввезення на неї товарів, а стаття 1.4 прямо вказує, що не належать до продажу операції з передачi товарiв операції у межах договорiв поруки, доручення, схову (відповідального зберiгання) та iнших цивiльно-правових договорів (як-от договору безоплатного користування майном), якi не передбачають передачу права власностi на такі товари iншiй особi. Щодо вiднесення на валовi витрати, то майно залишається на балансi донора (НПО обраховує його на позабалансовому рахунку), i витрати на його придбання звичайно списують або на витрати, або на амортизацiю.
повернутись
ЛОГІН

логін:
пароль:

згадати логін чи пароль

реєстрація
ГОЛОСУВАННЯ
Яке Ваше ставлення до епідемії ВІЛ/СНІД в Україні?
Україна має посилити відповідь на епідемію
Україна робить достатньо з цього приводу
Це не стосується мене особисто, але я стурбований
Це не стосується мене особисто і мені байдуже

Незалежний Інтернет Проект "Віртуальний Ресурсний Центр" © 2001 Independent Internet Project "Virtual Resource Center"